top of page
pexels-nathan-cowley-1089168 (1).jpg

Tips & hjälp

Här hittar du användbara tips kring hur du kan ge stöd och hjälp samt länkar till sidor och organisationer du kan vända dig till om du eller någon i din närhet mår dåligt.

Scrolla ner och läs eller klicka dig vidare via någon av knapparna nedan.

 

Att stötta någon som har ångest

 • Undvik att visa ilska

 • Gör konkreta saker för att avlasta sådant som stressar. Det kan vara praktisk hjälp med att hantera och strukturera saker i vardagen

 • Lyft fram och påtala personens bra sidor

 • Döm aldrig vad som än hänt

 • Berätta varför du tror på personens förmåga att ta sig igenom svårigheter

 • Bekräfta personens känslor. Det spelar ingen roll vad du tycker om personens känslor

 • Var närvarande när ni pratar

 • Gör saker tillsammans som du vet att personen uppskattar

STÖD OCH HJÄLP

Att stötta när någon har det tufft

När någon vi tycker om har det svårt lider även vi. Vi vill stötta men samtidigt är vi rädda för att det vi säger ska göra saker värre eller tas emot på fel sätt.


Här är fyra tips som kan vara till hjälp:


Tips 1: Normalisera alla känslor
Det är viktigt att förstå att alla människor upplever smärta och lidande under livet. Tala om för personen att han/hon inte är ensam.


Tips 2: Bekräfta personen
Alla människor blir stärkta av att höra att de är värdefulla. Tala om för personen på vilka sätt han/hon berikar ditt liv.


Tips 3: Döm aldrig
En person som mår dåligt dömer sig själv hårt och behöver ditt stöd för att vara snällare mot sig själv


Tips 4: Hjälp personen att få vila och återhämtning
Gör saker tillsammans som du vet att personen uppskattar; gärna något som inte har någon koppling till det svåra som personen har att hantera.

pexels-mododeolhar-5241772.jpg

stöd och hjälp

FÖR FÖRÄLDRAR

Att ha ett barn som mår dåligt eller som har det tufft är väldigt jobbigt. Det kan vara svårt att få stöd från skolan eller att få kontakt med vården. Oron tär på oss och vi känner oss maktlösa. Kanske tror vi att vi behöver ha någon särskild utbildning för att kunna vara till hjälp. Men faktum är att du är särskilt lämpad att stötta ditt barn. Det beror på att du:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


lukas-rychvalsky-1LCljGmIKwM-unsplash.jpg
 • Känner ditt barn 

       Det gör att du kommer att upptäcka om det är något som inte stämmer

 • Har ett äkta engagemang

       Du älskar ditt barn och hon/han är viktig för dig

 • Känner till styrkor och egenskaper

       Du kan stötta ditt sätta ord på varför ditt barn kommer att klara den här tuffa perioden

Men – ni ska självklart söka professionell hjälp om ditt barn behöver det. Du och ditt barn har rätt attfå stöd för att hantera svåra upplevelser eller känslor.

Fem tips för att stärka ditt barns självkänsla

1. En god självkänsla bottnar i en acceptans av sig själv och alla känslor man har. Alla känslor är normala och vi som vuxna ska inte värdera eller tillrättavisa barn kring hur de upplever saker. Tvärtom, vi behöver lära barn att det är viktigt att alla känslor får finnas. Man får till exempel vara hur arg som helst. Men man får inte agera på sin känsla och skada någon (med ord eller handling). Så tips 1 är att prata med barnen om det de upplevt under dagen och bekräfta dem i vad de än känt. ”Det låter som att det gjorde dig ledsen?” eller ”Vad spännande! Jag förstår att det gjorde dig glad”.


2. Människor som mår dåligt inser inte alltid att de är uppskattade. Därför är det viktigt att lyfta varandra och berätta vad specifikt som man uppskattar hos varandra. Kanske kan man införa det som en rutin – att man på kvällen eller vid middagsbordet berättar för varandra om någon egenskap den andre har eller någon liten handling den andre gjort som man uppskattar. Att uppmärksamma även de små sakerna kan göra stor skillnad.


3. När man vet att barnet går igenom något tufft är det bra att berätta varför man tror på hans/hennes förmåga att ta sig igenom det. Du kan lyfta något tillfälle tidigare i livet där du vet att ditt barn hade det tufft och du kan säga: ”Kommer du ihåg när du tog dig igenom ….? Du är stark och jag vet att du kommer klara det här också. Du är inte ensam. Jag finns med dig genom det här.”


4. Låt ditt barn lära dig något. Barn har massor av kunskaper och färdigheter som vi vuxna inte har. Det kan handla om allt från funktionerna i en app till en lek eller annan sak som ditt barn behärskar bättre än du. Det blir ett projekt där ni umgås samtidigt som ditt barn får möjlighet att vara den som kan och vet mest. Det är bra för självkänslan.


5. Uppmuntra ditt barn i att engagera sig i något han/hon tycker är viktigt. Det spelar ingen roll vad det handlar om. Huvudsaken är att det är något där ditt barn vill påverka. Att uppleva att man kan göra verklig skillnad gör att man känner att man är betydelsefull och det stärker självkänslan.

stöd och hjälp

FÖR KOMMUNER

Vi lever i osäkra tider. Människor utsätts för utmaningar inom flera områden. Priset på mat och basvaror skenar, vi har ett krig i Europa och samhällsklimatet har hårdnat med mer våld och kriminalitet som följd. Pandemin har nyligen släppt sitt grepp och många kämpar fortfarande med både fysiska och psykiska sviter.


Grupper som redan hade det svårt blir extra utsatta när livsvillkoren blir tuffare. Kommunerna tvingas till hårda prioriteringar när olika behov ställs emot varandra. Det kan vara svårt att avgöra vilka insatser som ger effekt. Därför har Suicide Zero sammanställt en folder med 13 insatser som är särskilt viktiga för det preventiva arbetet. Den hittar du här.

Insatserna syftar främst till att rädda liv men det är viktigt att minnas är att de också bidrar till att minska mänskligt lidande. Ett bättre psykiskt mående syns inte lika tydligt i statistiken men på sikt påverkas samhället positivt på flera plan. För individen innebär en bättre psykisk hälsa att livskvaliteten förbättras. Det ger i sin tur positiva effekter även på personens familj och närstående.


Livshantering erbjuder skräddarsydda föreläsningar och utbildningar riktade till olika målgrupper. Varje kommun har sina unika förutsättningar och behov och därför inleder vi alltid samarbetet med ett möte. Personer från kommunen får beskriva vilka utmaningar man har och vad man vill åstadkomma med hjälp av en utbildningsinsats.


Utöver föreläsningar och utbildningar kan man behöva skapa riktade insatser, framförallt till unga. Det kan handla om grupper med unga som behöver stöd i att hantera svåra tankar och känslor. Även om de har olika saker de tampas med kan det finnas en kraft i att samma personer möts flera gånger och kan stötta varandra.


En del behöver ha enskilda samtal. Jag är godkänd för en insats som heter Särskilt kvalificerad kontaktperson (SKKP) som vissa kommuner använder när en ung person har en komplex problematik.

 

Kontakta mig för upplägg och prisuppgifter kring riktade insatser.

ORGANISATIONER

suicide zero.jpg

Suicide Zero
- en sammanställning av hjälpinsatser

Här hittar du fler vägar och kontaktuppgifter till hjälp

Suicide Zeros kommunbarometer 2023

Suicide Zero skickar varje år ut en enkät till Sveriges 290 kommuner. Enkäten innehåller frågor kring hur man arbetar med suicidprevention.

 

Resultaten används för att ranka kommunernas arbete där de kommuner som har 20 poäng eller mer ges grönt ljus och bedöms ha goda insatser inom området suicid.

 

Kommuner som får mellan 10 och 19 poäng får gult ljus. Rutiner och insatser behöver

utvecklas, men kommunerna bedöms ha ett arbete på flera viktiga områden.

 

För kommuner som inte kommer upp i 10 poäng ges rött ljus. Dessa kommuner samlar

inte ihop tillräckligt med poäng för att kunna anses ha tillfredsställande arbete att före[1]bygga suicidförsök och suicid.

 

På sidan 23 kan du gå in via en länk och filtrera fram resultaten för varje kommun

Suicide zero kundbarometer.png
suicide zero förebygg.png

Suicide Zeros tips till kommuner som vill utveckla det suicidpreventiva arbetet

Här hittar du 13 förslag på insatser på hur kommunen kan arbeta för att förebygga självmord. Insatserna har stöd i suicidforskningen

Bris

BRIS – Barnens rätt i samhället, är en ideell organisation som arbetar för barns rättigheter. Man bedriver påverkansarbete, tar fram rapporter om barn levnadsvillkor och har en stödlinje som är öppen dygnet runt för barn som behöver en vuxen att prata med.

bris.jpg
bottom of page