top of page
Mitt varför (1).jfif

1941 föddes en pojke i Finland. Hans mamma dog kort därefter och pappan träffade en ny kvinna. Men hon var inte snäll mot pojken. Därför ordnade hans faster så att han tidigt bortadopterades som krigsbarn till Sverige. Han kom till ett barnlöst par på en bondgård i Sörmland.

 

Men inte heller i det nya hemmet behandlades pojken väl. Han fick slita på gården och pappan slog honom ofta och mycket. Han fick höra att han inte var något värd. Människorna i det lilla samhället pratade om pojken och hur han misshandlades. 

 

Lotta profilbild.jpg
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Pojken hette Unto. Han tyckte det var ett konstigt namn. En dag sökte han igenom pappans skrivbord och där hittade han beviset. Han var adopterad. När han tog upp det fick han veta att han skulle vara tacksam för att de tagit hand om honom. 

 

Han bestämde sig för att hans barn alltid skulle vara älskade. Att sprida kärlek blev hans livsmission. Hans erfarenheter lärde honom hur man aldrig får behandla människor.

 

Unto var min pappa. Den kärlek han har gett mig har jag inte ord för. Hans humor, värme och starka närvaro berörde alla som mötte honom. Mina vänner blev glada i hans närhet. När jag sprang ihop med gamla pojkvänner sa de: ”Hur är det med din pappa?”. Hans kärlek till människor lyfte alla.

 

Pappa och jag hade en fantastisk kontakt. Han visade den största respekt för mina åsikter, tankar och känslor. Allt jag sa engagerade honom.

 

Han blev den mest engagerade morfar som funnits. Min son Tommy fick förlossningsskador som begränsade honom och hindrade honom från att göra det han ville. Lösningen blev att skapa en fantasivärld där allt var möjligt. Pappa gick helt in i Tommys värld och tillsammans skapade de en egen verklighet.

 

Min dotter Lovisa och pappa hade en otroligt stark relation. Att se dem tillsammans var nästan som att se mig själv under min uppväxt med honom.

 

År 2000 dog pappa plötsligt i en hjärtinfarkt, endast 58 år gammal. Chocken och smärtan knockade mig fullständigt.

 

Jag har ett arv att förvalta. Till hans begravning skrev jag ett brev. Det var en kärleksförklaring till en pappa som var älskad bortom ord. Men det innehöll också ett löfte. Jag ska föra hans kärlek vidare. Om han kunde ge så mycket kärlek, vad borde då inte jag kunna göra med all kärlek jag fått?

 

Ibland säger människor att jag är manisk i mitt kall. Men för mig är det självklart att kämpa för att alla människor ska förstå hur värdefulla de är. Vi kan inte strunta i de som lider. Vi har inte råd att förlora fler.

 

Jag kommer aldrig att ge upp. Varför? För att jag är Untos dotter.

 

I dag arbetar jag med att stärka människor. Många tar livet av sig för att de aldrig fått veta hur värdefulla de är. Jag tänker göra vad jag kan med det jag har för att ändra på det.

 

Som ensamstående tvåbarnsmamma har jag inte haft utrymme att läsa på högskola men jag har inte låtit det hindra mig. Jag har ändå arbetat med det jag bestämt mig för. Kunde pappa så kan jag.

min erfarenhet

Mitt engagemang för att stärka människors självkänsla och psykiska hälsa har tagit mig till många sammanhang och gjort att jag fått möjlighet att möta människor i olika situationer. Det har berikat mitt liv och jag är tacksam över alla möten och samtal och de erfarenheter jag fått genom mina olika uppdrag.

Jag har till exempel arbetat som:
 • skolkurator i grund- och gymnasieskolan

 • flyktingkurator

 • utbildningsansvarig hos Suicide Zero (jag reste runt i Sverige och utbildade föreningar, företag och organisationer i hur vi kan förhindra självmord)

 • ansvarig nattpersonal på Minds självmordslinje

 • eget företag där jag utbildade i frågor kring psykisk ohälsa och suicidprevention

 • uppdrag som stödperson för unga med olika typer av psykiska besvär

 • projektledare för Existentiell hälsa hos studieförbundet Bilda. Reser i Sverige och utbildar kring att möta människor i kris. (Nuvarande uppdrag)

 • projektledare för psykisk hälsa och suicidprevention hos SGSF (Södertälje gymnastik- och sportförening). (Nuvarande uppdrag)

cv

Relevant arbetslivserfarenhet


februari 2022 – april 2023 Studieförbundet Bilda

Projektledare för existentiell hälsa, trauma och ledarutveckling

 • Digitala utbildningar kring att möta människor på flykt (kopplat till behovet av kunskap om medmänskligt stöd med anledning av Rysslands invasion av Ukraina)

 •  Utbildningar digitalt och fysiskt kring att möta människor i kris

 •  Riktade utbildningar för att kunna stötta utsatta grupper (till exempel unga, flyktingar, utrikesfödda kvinnor och människor med psykisk ohälsa)

 • Framtagande och skapande av ett studiecirkelmaterial om 5 träffar, ”Att möta människor ikris”. Lansering våren 2023.


januari 2022 – juni 2022 Studieförbundet Bilda

Projektledare för Familjekompis i Gnesta

 • Arrangera träffar mellan etablerade och nya svenska familjer i syfte att bygga gemenskap och skapa integration på riktigt.


september 2021 – februari 2022 NSPH Västmanland

Kanslichef och samordnare för brukarrevisioner

 • Handleda och stödja en arbetsgrupp om sex personer

 • Ansvara för och samordna processen kring brukarstyrda brukarrevisioner i verksamheter inom psykiatrin. Ansvara för att skriva slutrapport och presentera den för ledningsgrupp, personal och brukare.


april 2020 – juni 2021 Mind
Nattpersonal självmordslinjen

 • Samordna och stödja volontärernas arbete med självmordslinjens chatt och telefon under

 • natten

 • Handleda volontärerna i svåra situationer och vid behov kontakta 112

 • Ansvara för att svara på de mejl som kommer in till Mind självmordslinje

 • Ta emot samtal från stödsökande hos självmordslinjen


oktober 2018 – juni 2019 Södertälje Friskola
Skolkurator

 • Sedvanliga kuratorsuppgifter


maj 2017 – September 2018 Suicide Zero
Utbildningsansvarig

 • Ansvarig för utbildningsverksamheten Våga Fråga

 • Ta fram, målgruppsanpassa och utveckla olika inriktningar av utbildningen

 • Söka finansiering för verksamheten och ansvara för återrapportering av sökta medel

 • Sälja in utbildningar

 • Hålla utbildningar

 • Föreläsa

 • Utbilda och handleda instruktörer

augusti 2016 - juni 2017 Torekällgymnasiet
Elevcoach

 •  Mentorskap för 80 elever från de olika yrkesprogrammen


september 2015 – augusti 2016 Torekällgymnasiet
Kurator
• Sedvanliga kuratorsuppgifter


september 2015 – juni 2016 S:ta Ragnhildgymnasiet
Kurator
• Sedvanliga kuratorsuppgifter


maj 2010 – maj 2015 Arbetsmarknadsenheten, Södertälje kommun
Arbetskonsulent
• Handläggning av OSA-ärenden
• Friskvård med inriktning mot ACT/ACT-baserade kurser individuellt och i grupp
• Grupp-seminarier inom Arbetsmarknad och Hälsa


dec 2006 – april 2010 Introduktionsenheten, Södertälje Kommun
Flyktingkurator
• Stödsamtal och praktisk hjälp till personer som ingår i kommunens introduktionsprogram
• Nätverka med samt hänvisa/remittera personer vidare till instanser där de kan få adekvat
hjälp och stöd
• Initiera och utveckla gruppverksamheter​


nov 2002 – nov 2006 Öppenvårdsteamet - missbruk, Södertälje kommun
Behandlingsassistent/Fältare/Boendestödjare
• Stödjande samtal för att försöka motivera personer att sluta eller minska sitt missbruk
• Söka upp personer i aktivt missbruk i utemiljön i centrala Södertälje för att bedriva ett
påverkansarbete mot en positiv livsstilsförändring
• Hjälpa till vid transport till behandlingshem eller avgiftningsenhet på sjukhus
• Åka på hembesök när oro anmälts för en persons missbruk
• Åka på schemalagda hembesök till människor med s.k. kommunkontrakt för att följa upp
hur insatsen fungerar för dem och om ytterligare stöd behövs

Relevant utbildning

oktober 2019
Mindfulnessinstruktör, kursledare Ola Lundström
Mindfulnesscenter


september 2015
Motiverande samtal (MI), kursledare Liria Ortiz

Specialutbildning för att motivera till att vilja leva vidare
Utbildningen är speciellt framtagen för volontärarbetet på Minds självmordslinje


september 2011​
Motiverande Samtal (MI), kursledare Steve Wicks
 

Våren 2009​
ACT-gruppledarutbilning,

kursledare Fredrik Livheim
FORUM - Forskningscentrum för psykosocial hälsa vid Centrum för Psykiatriforskning,
Karolinska Institutet


september 2008
​Hot – och våldshantering,

kursledare Hansi Stafbom


augusti 2000 –​ december 2001
Behandlingsassistentutbildning
Stensunds folkhögskola​

Övriga uppdrag/Volontärsarbete


Styrelseledamot i föreningen livskämpar https://www.foreningenlivskampar.se/


Egenföretagare utan företag

Jag tar olika uppdrag inom förebyggande arbete, psykisk ohälsa och suicidprevention. Uppdragen faktureras via egenanställningsföretag under namnet
Livshantering.

Exempel på tidigare föreläsningar/utbildningar:
- Suicidprevention med fokus på olika grupper
- Att prata med barn om svåra saker
- ACT som verktyg i socialt arbete
- Utbildning om psykisk ohälsa hos unga (riktad till familje- och jourhem)
- 4 dagars-kurs om livshantering utifrån ACT (skapad för Socialpedagogutbildningen
på Stensunds folkhögskola)

Särskilt kvalificerad kontaktperson 

Södertälje kommun

Nyss avslutat uppdrag (efter 2 år) med en 15-årig flicka med psykisk ohälsa, missbruk och familjeproblematik.

Stödperson för unga med olika typer av psykiska besvär

Stärkande samtal med fokus på ökad självkänsla och strategier för att kunna hantera svårigheter


Tidigare volontär på Minds självmordslinje

oktober 2015 – mars 2016
Stödsamtal via telefon och chatt med självmordsnära personer (öppen dygnet runt).


Tidigare volontär hos Suicide Zero
Jag var en mycket aktiv volontär i organisationen och startade upp en lokal grupp i Södertälje. Mitt engagemang mot psykisk ohälsa och självmord i Södertälje gjorde att jag
nominerades till priset årets Täljekärlek 2016.


Tidigare ambassadör för den ideella föreningen Kids Future

Medverkan i böcker


 

"Livsviktiga snack" Suicide Zero
Sakkunnig inom ACT och MI
Till boken


"Skolans döda vinkel" Lina Walin (Studentlitteratur)
Sakkunnig inom elevbemötande
Kommande bok

Publicerade debattartiklar

Jag är engagerad och aktiv i samhällsdebatten. Särskilt intresserar jag mig för frågor kring unga och psykisk ohälsa. Här följer en förteckning över mina publicerade debattartiklar.

Orimligt lite pengar satsas för att förebygga självmord
DN augusti 2017

Till artikeln


Avskaffa läxorna och minska psykiska ohälsan

DN April 2019

Till artikeln
 

Regeringens satsning på suicidprevention inte tillräcklig
GP december 2019

Till artikeln

Vi måste prata om elevernas psykiska hälsa
Skolvärlden juni 2021
Till artikeln


Självmord är en tyst pandemi
Syre oktober 2021

Till artikeln

 

Låt skolan skapa ett hållbart samhälle

Dagens ETC juli 2022

Till artikeln

Mobbning – den dolda orsaken till självmord
Aftonbladet januari 2019

Till artikeln
 

Rusta unga för ett hållbart liv redan i skolan
GP september 2019

Till artikeln

Psykisk ohälsa tar inte paus för Corona
Dagens ETC april 2020

Till artikeln

Vården måste kunna möta psykisk ohälsa
SvD mars 2021

Till artikeln

Ideella föreningar kan rädda liv
Kollega oktober 2021

Till artikeln
 

Övrigt


Livshantering - Det du aldrig fick lära dig
Jag vill förebygga ohälsa och stötta människor i att förstå hur värdefulla de är. För att nå så många människor som möjligt har jag en inspirationssida på Facebook. Sidan heter Livshantering.

Varje dag lägger jag ut en naturbild jag tagit med ett stärkande budskap som jag vill sprida.Sidan har över 14 700 följare.

Språkkunskaper


Svenska: Modersmål
Engelska: Flytande

 • Facebook
bottom of page